پمپ حرکت لیفتراک


پمپ حرکت لیفتراک از دسته قطعات لیفتراک محسوب میشود که میتواند انرژی احتراقی و یا

الکتریکی را به نیروی حرکتی تبدیل نماید. برندهای متعددی از لیفتراک در مدل های مختلف

تولید میشود که هر یک با یک عملکرد یکسان تولید میشوند. اما پمپ حرکت لیفتراک در هر

برند و مدل از ساختار متفاوتی برخوردار است که از این رو در هنگام تهیه این قطعه باید به

تناسب آن با لیفتراک توجه داشته باشید. پمپ حرکت لیفتراک از لوازم یدکی لیفتراک

محسوب میشود که تعویض دوره ای آن توصیه میشود.

برای خرید پمپ حرکت لیفتراک باید در نظر داشته باشید که تنها پمپ های اورجینال و اصلی را تهیه کنید. پمپ های اورجینال و اصلی میتوانند عمر بالایی داشته باشند که از این رو در هزینه های نگهداری لیفتراک نیز صرفه جویی زیادی به عمل خواهند آورد. برای خرید پمپ حرکت لیفتراک بسته بندی آنرا نیز مورد توجه قرار داده و از خرید پمپ هایی که بسته بندی آنها هیچ شباهتی به قطعات لیفتراک اورجینال ندارد خودداری کنید.پمپ های حرکت به سه دسته تقسیم میشود:الف: پمپ های چرخ دندهای که به چند دسته تقسیم میشود عبارت ان از 1. پمپ های چرخ دنده خارجی 2.پمپ چرخ دنده داخلی 3.پمپ های گوشوارهای 4.پمپ های پیچی 5.پمپ های ژیروتوریب: پمپ های پره ای که عبارت اند از: 1.پمپ های پرهای نامتعادل 2. پمپ های پرهای متعادلج:پمپ های پیستونی که عبارت اند از: 1.پمپ های پیستونی محوری 2.پمپ های پیستونی شعاعی